©mobilityworks

INFORMATION

2023年08月11日
栃木県宇都宮市にて運行しました。

大谷地域でグリーンスローモビリティを運行します|宇都宮市公式Webサイト (city.utsunomiya.tochigi.jp)